ابعاد کامیون

ابعاد کامیون

ابعاد کامیون حمل بار  کامیون ها طول بارگیر(متر)  عرض بارگیر(متر) ارتفاع کف تا لبه (متر) ارتفاع از سطح زمین (متر) توان حمل (تن)  نیسان 2.2  1.6 1.2 1 تا 1.20 2.2 خاور معمولی 3.8 تا 4.5 1.9 تا 2 1.7 تا 2.7 1.2 تا 1.4 2.5 تا 4 خاور اتاق…
ویژگی راننده کامیون

ویژگی یک راننده کامیون خوب چیست؟

راننده کامیون امروزه راننده کامیون بودن شرایط خاص و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. در ابتدا شاید این حرفه نسبتا دشوار به نظر برسد، اما هستند کسانی که صرفا به جهت علاقه مندی خود خواستار شغل راننده کامیون شدند. همان طور که میدانید رانندگان …