دریافت خسارت بیمه باربری

شرایط دریافت خسارت بیمه باربری چیست؟

همان‌طور که قبلاً گفتیم شرکت جهان پیمان بار به‌منظور اطمینان بخشیدن به مشتریان خود از سال ۱۳۸۴ اقدام تأسیس نمایندگی رسمی بیمه ایران با کد ۵۷۹۹ نموده است.
با این روش دیگر نباید نگران سلامت کالاهای ارسالی خود باشید؛ زیرا نمایندگی عامری با صدور بیمه باربری برای تمام مرسولات ارسالی خود سلامت کالاها را تا رسیدن به مقصد تضمین می‌کند.
در صورت بروز هرگونه حادثه برای کالا کافی است با درد است داشتن مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه باربری خود اقدام نمایید.

تعهدات و وظایف بیمه گزار:

 • بیمه گزار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز بعد از حادثه مراتب اعلام خسارت را به نزدیک‌ترین شعبه بیمه ایران اعلام نماید.
 • بیمه گزار موظف است کلیه اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از توسعه و گسترش خسارت به عمل‌آورده و هیچ‌گونه تغییری را در ماهیت خسارت کالا تا زمان کارشناسی و بازدید مقدماتی بیمه‌گر انجام ندهد.
 • بیمه گزار موظف است درصورتی‌که کالا قبل از ترخیص از گمرک خسارت‌دیده باشد نسبت به تهیه صورت‌مجلس آسیب‌دیدگی اعم از گمرکی یا بندری و یا گواهی کسر تخلیه (به‌تناسب نوع و محل وقوع خسارت )اقدام نماید .
 • بیمه گزار موظف است پس از وقوع حادثه، به متصدیان حمل و یا پیمانکاران تخلیه و بارگیری کتباً اعلام خسارت نماید .
 • بیمه گزار موظف است در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی به خسارت را به بیمه‌گر تسلیم نماید.
 • بیمه گزار موظف است پس از دریافت خسارت ، فرم برگ جانشینی را تکمیل نموده و کلیه حقوق خود در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر و یا مسئولیت در ایجاد حادثه تا میزان
 • خسارت پرداخت‌شده به شرکت بیمه ایران منتقل نماید.

مراحل رسیدگی به پرونده:

 • ثبت اعلام خسارت توسط شعبه
 • اعزام کارشناس به محل وقوع و استقرار کالای خسارت‌دیده
 • اخذ مدارک مربوطه از بیمه گزار
 • اخذ مجوز لازم از ستاد فنی ، در صورت لزوم

بیمه باربری بیمه ایران

بیمه باربری ایران

مدارک مورد نیاز:

 1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
 2. حکم کارشناس
 3. کپی قرارداد بیمه
 4.  فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری
 5. حواله خسارت بیمه باربری
 6. رسید دریافت چک
 7. عکس‌های تهیه‌شده از حادث

 شرح فرآیند:

1.بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره خسارت بیمهنامه‌های باربری ارسال می‌کند.
در این نامه، اطلاعات زیر می‌بایست درج‌شده باشد:

 • شماره قرارداد بیمه
 • نوع خسارت
 • محل وقوع خسارت

2.اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات نامه را در دفتر اندیکاتور ثبت می‌نماید.

3.بازخوانی پرونده صدور: اداره خسارت بیمه‌نامه باربری، یک کپی از قرارداد بیمه را از اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری دریافت می‌کند.

4.رئیس اداره خسارت بیمهنامه‌های باربری، «حکم کارشناس» جهت بازدید از خسارت را طی نامه‌ای صادر می‌کند.
با توجه به نوع خسارت و مهارت مورد نیاز جهت بررسی کردن آن، کارشناس یا از اداره اعزام می‌شود و یا از کارشناسان بین‌المللی یا سایر شرکت‌ها استفاده می‌شود.
جهت اعزام کارشناس خارج از اداره، طی نامه‌ای به آن مرکز یا شرکت درخواست داده می‌شود.

 • درصورتی‌که کارشناس به درون شهر اعزام شود، «دستور مأموریت» صادر می‌شود.
 • در غیراین‌صورت، «فرم مأموریت» صادر می‌شود.

5.کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به عمل‌آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.

6.درصورتی‌که خسارت واردشده به هر دلیلی قابل ارزیابی نباشد، کارشناس «صورت‌جلسه مقدماتی» را جهت بررسی‌های بعدی تکمیل می‌کند. بازدید نهائی به اعزام کارشناس منتصب از سوی مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری موکول می‌شود. در غیر این صورت، «صورت‌جلسه کارشناسی» را تکمیل می‌نماید.
صورت‌جلسه کارشناسی در سه نسخه می‌باشد که یک نسخه از آن به بیمه‌گزار و دو نسخه دیگر به کارشناس پرونده تحویل داده می‌شود.

7.کارشناس بازدید صورت‌جلسه و عکس‌های گرفته‌شده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد.

8.اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.

دریافت خسارت بیمه باربری

دریافت خسارت بیمه باربری

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده شامل موارد زیر می‌باشد:
 • بارنامه حمل (ممهور به مهر بانک)
 • قرارداد اجاره کشتی (اگر کشتی دربست اجاره‌شده باشد)
 • برگ خرید (ممهور به مهر بانک)
 • صورت بسته‌بندی (ممهور به مهر بانک)
 • گواهی مبدأ (ممهور به مهر بانک)
 • پروانه سبز گمرکی یا فتوکپی کامل و خوانا از پشت و روی آن
 • اعلامیه فروش ارز
 • قبوض انبار گمرک
 • بارنامه حمل داخلی
 • قبوض باسکول درب خروج گمرک
 • صورت‌مجلس گمرکی (بندری)
 • رونوشت بارنامه سی .آم .آر که خسارت طی آن به تائید راننده رسیده باشد
 • اصل گواهی کسر تخلیه صادره از طرف موسسه حمل‌ونقل که در آن قبول مسئولیت شده باشد و یا رونوشت رؤیت شده اظهارنامه رسمی دادگستری علیه موسسه حمل‌ونقل که در آن قطع مرور زمان از بارنامه و ادعای خسارت شده باشد
 • ترخیصیِ تفکیکی
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
 • گزارش بازدید لویدز
 • برگ جانشینی مهر و امضاشده

9.پس از تکمیل مدارک، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری «فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری» را تکمیل می‌کند.

10.در حین تکمیل فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری در قالب نامه‌ای از اداره صدور استعلام پرداخت حق بیمه را می‌نماید. درصورتی‌که بیمه‌گزار حق بیمه را طبق توافقات به‌عمل‌آمده، پرداخت نکرده باشد، قرارداد بیمه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.

11.پس از تکمیل فرم صورت محاسبه بیمه باربری، درصورتی‌که میزان خسارت از سقف تعهدات اداره بیشتر باشد، پرونده خسارت به مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری (ستاد) فرستاده می‌شود. ستاد پرونده را بررسی کرده و پس از تائید، پرونده خسارت را به همراه نامه‌ای به اداره خسارت ارسال می‌نماید.

12.بر اساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری «حواله خسارت بیمه باربری» را صادر کرده و اطلاعات آن‌ها در «دفتر اندیکاتور» ثبت می‌نماید.

حواله خسارت بیمه باربری در 5 نسخه زیر توزیع می‌شود:
 • یک نسخه در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد.
 • یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
 • سه نسخه به بایگانی اداره خسارت بیمه نامه های باربری ارسال می‌گردد.

13.بعد از تحویل حواله خسارت بیمه باربری به بیمه‌گزار، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری «رسید دریافت چک» را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
این رسید در چهار نسخه زیر تهیه می‌شود:

 • نسخه اول برای بیمه‌گزار
 • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
 • نسخه سوم و چهارم برای بایگانی در اداره خسارت بیمهنامه‌های باربری

14.بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.

15.بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.

16.پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.

17.درنهایت اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، در پایان ماه اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.

درصورتی‌که پرونده خسارت قابل جبران باشد، (قابل ریکاوری شدن باشد) اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، پرونده را جهت ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارسال می‌نماید.

دریافت خسارت بیمه باربری

دریافت خسارت بیمه باربری

نکات مهم در یک نگاه

1. برای هر بسته ای که مفقود شده است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه بطور کتبی درخواست خسارت نمایند.

2. در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا بطور کتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می گردد گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند .

3. در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمین نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند. 

4. هرگاه موقع تحویل گرفتن کالای مورد بیمه ، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر سه روز از تاریخ تحویل گرفتن کالا و اطلاع از خسارت ، مراتب را بطور کتبی یا پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند .

5. در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه ، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند .در صورتیکه گواهی عدم تحویل در موعدهای زیر صادر نشود بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهند .

 • در صورت حمل با کشتی حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی
 • در صورت حمل با کامیون و قطار ، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد
 • در صورت حمل با هواپیما ، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما 

6. بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد ، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود ، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید .

7. پس از رسیدن کالا به بندر مقصد و قبل از انقضای مهلت های تعیین شده زیرنسبت به ترخیص و حمل کالا به مقصد نهایی اقدام نمایید در غیر اینصورت تقاضای تمدید مهلت اعتبار بیمه نامه را به شرکت بیمه ارسال نمایید .

 • به محض پایان 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه در حمل دریایی 
 • به محض پایان 30 روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد 
 • در مورد حمل زمینی و ریلی 60 روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد 

دانلود مقالات به صورت pdf

دانلود مقاله

پیشنهاد می کنیم این مقاله رو هم مطالعه کنید:
ایمنی درتخلیه و بارگیری کالا
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 5 =