شعبه ارتباط با مشتری

فاکس: ۷۵۰۷۸۰۰۸ـ۰۲۱
ایمیل: info@wbar.ir

شعبه ارسال ماشین دربستی

فاکس: ۷۵۰۷۸۰۰۸ـ۰۲۱
ایمیل: info@wbar.ir
فاکس: ۳۳۵۰۸۵۸۱ـ۰۲۱
ایمیل: info@wbar.ir

فرم تماس با شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار

بعد از تکمیل فرم زیر همکاران ما در کمتر از 48 ساعت جهت پاسخگویی به سوال شما، با شما تماس می گیرند.