بیمه کالا و حمل بار

باربری ارزان

حمل کالا بخشی جدایی ناپذیر از هر فعالیت تجاری یا تولیدی است. اما آنچه در این بین قابل توجه است که حادثه هرگز خبر نمی دهد. داشتن بیمه کالا و باربری با پوشش مناسب به شما در مواقع خطر آرامش می دهد.
بیمه کالا و حمل بار یکی از قدیمی ترین انواع بیمه ها است که طبق آن شرکت بیمه در قبال مبلغی که از شما دریافت می کند، در صورت حمل کالا از یک مکان به مکانی دیگر، در نتیجه خطرات موضوع بیمه کالا، مسئولیت آن را بر عهده دارد.

انواع بیمه کالا و حمل بار

بیمه حمل بار نوع داخلی

بيمه کالا و حمل بار نوع داخلي جزو بيمه‌ هاي حمل بار است كه صاحبان بار برای پوشش دادن بار هایی كه مبدأ و مقصد آن ها شهر هاي ايران است، تهيه مي‌نمايند.

خطراتی که بیمه کالا و حمل بار داخلي پوشش می دهد شامل دو گروه است:

 • خطرات اصلي: شامل آتش‌سوزي و حادثه وسيله نقلیه مانند تصادف، واژگوني و سقوط
 • خطرات اضافي: با توافق کردن و دريافت حق بيمه اضافه به خطرات اصلي اضافه مي شود مانند خسارت حاصل از بارگيري و تخليه، سرقت محموله به همراه وسيله نقليه، آب ديدگي و سقوط كالا از وسيله نقلیه.

مدارك لازم برای بررسي و پرداخت خسارت بیمه کالا داخلی

 • اعلام خسارت سریع بيمه گذار
 • بار نامه
 • فاكتور يا سندي معتبر برای تعيين ارزش واقعي کالای بيمه‌ شده
 • گزارش مقامات انتظامي در محل وقوع حادثه
 • صورتمجلس يا گزارش كارشناسي شركت بيمه برای تعيين ميزان خسارت
بیمه کالا و حمل بار
بیمه کالا ی داخلی

بیمه حمل بار نوع صادراتی

بیمه کالا نوع صادراتی بار هايي كه از ايران به سمت خارج از کشور حمل مي شوند و بر اساس توافق فروش به بيمه کالا نوع صادراتي نیاز دارند، را تحت پوشش قرار مي‌ دهد. خطراتی که تحت پوشش بيمه‌ باربري نوع وارداتي، صادراتي و ترانزيت است شامل:

خسارت كلي (Total Loss)

یعنی خسارت ناشي از از بين رفتن كل محموله در اثر آتش سوزي

كلوز C

كلوز C، خطرات زير را تحت پوشش خود می گیرد

 • آتش‌ سوزي و انفجار
 • غرق شدن، واژگونی، برخورد با كف دريا و به گل نشستن كشتي
 • واژگونی يا از راه/خط خارج شدن وسيله نقلیه زميني
 • تصادف يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر شی خارجي به جز آب
 • تخليه بار در بندر اضطراري
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي بيمه شده كه علت آن يكي از موارد زير باشد:
 • فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
 • به دريا انداختن بار برای کم کردن وزن كشتي

كلوز B:

كلوز B، خطرات زير را علاوه بر خطرات مورد پوشش كلوز C پوشش مي دهد:

 • زلزله، آتشفشان و صاعقه
 • به دريا افتادن بار از كشتي
 • ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينر و محل انبار
 • از بین رفتن كالا در كشتي يا شناور و يا از بین رفتن كلي هر بسته بار به دلیل افتادن در زمان بارگيري و تخليه كشتي يا شناور

بجز موارد بالا، خطر هاي زير با اعمال نمودن مبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده) در پوشش اين نوع كلوز قرار مي‌ گيرد. شامل:

– دزدي و قلاب زدگي
– آب‌ديدگي، روغن‌ زدگي، پارگي
– شكست، ريزش
– خسارت ناشي از كالاي مجاور
خسارت برای عدم تحويل يك بسته كامل تجاري هم با پيوست کردن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌ گيرد.
بیمه کالا و حمل بار
بیمه صادراتی زمانیست که بار از ایران به سمت خارج از کشور حمل شود
كلوز A
بيمه کالا تحت كلوز A داراي كامل‌ ترين پوشش‌ هستند و براي كالا هاي حساس و آسيب‌ پذير مورد استفاده قرار مي‌ گيرند و به جز مواردي كه طبق مفاد زير استثنا شده اند، همه خطرات را تحت پوشش خود قرار مي‌ دهند.

مواردی که كلوزهاي A، B و C به هيچ عنوان تحت پوشش قرار نمي‌ دهند

 • از بین رفتن کالا، آسيب ديدن بار يا هزينه های قابل انتصاب به سو عمل ارادي خود بيمه گذار.
 • نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن/ حجم/ فرسودگي/ پوسيدگي عادي كالاي بيمه شده.
 • از بین رفتن، آسيب ديدن يا هزينه های ناشي از ناكافي يا نامناسب بودن بسته بندي و آماده سازي بار بيمه شده براي حمل، شرط بر اينكه بسته بندي يا آماده کردن قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنانش انجام شده باشد و تحمل رویارویی با حوادث معمول در حیم حمل کالای بيمه شده را نداشته باشد.
 • از بین رفتن، آسيب ديدن يا هزينه به علت نقص ذاتي يا ماهيتی کالای بيمه شده.
 • از بین رفتن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير بوده حتي اگر تاخير ناشي از خطرات کالای بيمه شده باشد.
 • از بین رفتن، آسيب ديدن يا هزينه ای ناشي از ورشكستگي/ اعسار مالكین، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا کوتاهی در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آن ها.
 • از بین رفتن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم به دلیل كاربرد هر نوع اسلحه يا وسيله اي كه با انرژي هسته ای يا شكست هسته اي و يا واكنش مشابه با نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.
 • نداشتن امکان دريانوردي كشتي يا نامناسب بودن كشتي براي حمل كالاي بيمه شده.
 • كانتينر نامناسب يا وسيله حمل بار برای حمل سالم کالای بيمه شده.
 • وجود جنگ یا اعتصاب.

علاوه بر این موارد كلوز هاي B و C به هيچ عنوان موارد آسيب يا تخريب عمدي كالاي بيمه شده يا قسمتي از آن همراه با سو نيت از طرف هر كسی كه باشد را تحت پوشش خود قرار نمي‌ دهند.

مدارك لازم برای بررسي و پرداخت خسارت بیمه کالا صادراتی/وارداتی و ترانزیت

 • نامه اعلام از طرف بيمه گذار
 • بارنامه
 • فاكتور خريد
 • صورت بسته‌ بندي
 • گواهي مبدا
 • گواهي بازرسي كالا
 • راه‌نامه C.M.R در حمل هاي زميني
 • تصوير پشت و روي پروانه ورودي كالا
 • کپی رو و پشت از پروانه خروج كالا (مختص كالا هاي صادراتي)
 • قبوض انبار گمركي
 • صورتمجلس گمركي يا بندري
 • بارنامه حمل داخلی
 • گواهي برای كسر تخليه يا تحويل ندادن کالا (در صورت وجود كسري كالا)
 • گزارش بازديد توسط یک كارشناس خارجي (اگر حادثه خسارت خارج از كشور باشد)
 • گزارش مقامات انتظامي در محل وقوع حادثه (در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه)

بیمه حمل بار نوع وارداتی

بيمه کالا جزو اسناد لازم برای گشايش اعتبار در بانك‌ هاست  و خطراتي‌ كه‌ در حين حمل كالا هاي‌ خريده شده از كشور هاي مختلف به مقصد ايران را تهديد مي‌كند تحت پوشش‌ قرار مي‌ دهد.

بیمه کالا و حمل بار
بیمه کالا و حمل بار از نوع ترانزیت

بیمه حمل بار نوع ترانزیت

مبدأ و مقصد یعضی از بار ها در خارج از مرز ايران بوده و كشور ما تنها در مسير حمل قرار دارد. براي پوشش قرار دادن محموله هایی كه به اين روش حمل مي‌ شوند بيمه باربري ترانزيت صادر می شود.

بیمه کالا و حمل بار ساده ترانزیت به دو دسته تقسیم می شود

 • بیمه عبوری: یعنی بار حتما از داخل کشور ایران عبور کند.
 • بیمه غیرعبوری: یعنی بار از داخل ایران عبور نکند.

بیمه باربری بیمه ایران

شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار به منظور اطمینان بخشیدن در بیمه کالا ها اقدام به تأسیس نمایندگی‌ فعال بیمه ایران کرد و توانست که از سال ۸۵ تا ۹۸ به‌صورت مستمر به‌ عنوان شعبه منتخب انتخاب شود. بیمه ایران نمایندگی عامری با کد ۵۷۹۹ به منظور ایمنی بخشیدن به حمل و نقل مرسولات اقدام به احراز امتیازاتی در جهت رضایت و پشتیبانی از تولید کننده محترم نموده که به شرح ذیل است:

۱- پوشش بیمه کالا از ابتدای بارگیری تا انتهای تخلیه
۲- بیمه لندی گراف در ایران
۳- پرداخت تمام خسارت وارده به‌صورت کامل
۴- شعب فعال در تمام شهرهای کشور
۵- تنها شرکت دولتی بیمه در ایران
۶- پرداخت سریع خسارت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 7 =