بیمه کالا و حمل بار

باربری ارزان

حمل کالا بخشی جدایی ناپذیر از هر فعالیت تجاری یا تولیدی است. اما آنچه در این بین قابل توجه است که حادثه هرگز خبر نمی دهد. داشتن بیمه کالا و باربری با پوشش مناسب به شما در مواقع خطر آرامش می دهد.
بیمه کالا و حمل بار یکی از قدیمی ترین انواع بیمه ها است که طبق آن شرکت بیمه در قبال مبلغی که از شما دریافت می کند، در صورت حمل کالا از یک مکان به مکانی دیگر، در نتیجه خطرات موضوع بیمه کالا، مسئولیت آن را بر عهده دارد.

انواع بیمه کالا و حمل بار

بیمه حمل بار نوع داخلی

بیمه کالا و حمل بار نوع داخلی جزو بیمه‌ های حمل بار است که صاحبان بار برای پوشش دادن بار هایی که مبدأ و مقصد آن ها شهر های ایران است، تهیه می‌نمایند.

خطراتی که بیمه کالا و حمل بار داخلی پوشش می دهد شامل دو گروه است:

 • خطرات اصلی: شامل آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه مانند تصادف، واژگونی و سقوط
 • خطرات اضافی: با توافق کردن و دریافت حق بیمه اضافه به خطرات اصلی اضافه می شود مانند خسارت حاصل از بارگیری و تخلیه، سرقت محموله به همراه وسیله نقلیه، آب دیدگی و سقوط کالا از وسیله نقلیه.

مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بیمه کالا داخلی

 • اعلام خسارت سریع بیمه گذار
 • بار نامه
 • فاکتور یا سندی معتبر برای تعیین ارزش واقعی کالای بیمه‌ شده
 • گزارش مقامات انتظامی در محل وقوع حادثه
 • صورتمجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه برای تعیین میزان خسارت
بیمه کالا و حمل بار
بیمه کالا ی داخلی

بیمه حمل بار نوع صادراتی

بیمه کالا نوع صادراتی بار هایی که از ایران به سمت خارج از کشور حمل می شوند و بر اساس توافق فروش به بیمه کالا نوع صادراتی نیاز دارند، را تحت پوشش قرار می‌ دهد. خطراتی که تحت پوشش بیمه‌ باربری نوع وارداتی، صادراتی و ترانزیت است شامل:

خسارت کلی (Total Loss)

یعنی خسارت ناشی از از بین رفتن کل محموله در اثر آتش سوزی

کلوز C

کلوز C، خطرات زیر را تحت پوشش خود می گیرد

 • آتش‌ سوزی و انفجار
 • غرق شدن، واژگونی، برخورد با کف دریا و به گل نشستن کشتی
 • واژگونی یا از راه/خط خارج شدن وسیله نقلیه زمینی
 • تصادف یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر شی خارجی به جز آب
 • تخلیه بار در بندر اضطراری
 • تلف شدن یا آسیب دیدن کالای بیمه شده که علت آن یکی از موارد زیر باشد:
 • فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن بار برای کم کردن وزن کشتی

کلوز B:

کلوز B، خطرات زیر را علاوه بر خطرات مورد پوشش کلوز C پوشش می دهد:

 • زلزله، آتشفشان و صاعقه
 • به دریا افتادن بار از کشتی
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر و محل انبار
 • از بین رفتن کالا در کشتی یا شناور و یا از بین رفتن کلی هر بسته بار به دلیل افتادن در زمان بارگیری و تخلیه کشتی یا شناور

بجز موارد بالا، خطر های زیر با اعمال نمودن مبلغی به عنوان فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت وارده) در پوشش این نوع کلوز قرار می‌ گیرد. شامل:

– دزدی و قلاب زدگی
– آب‌دیدگی، روغن‌ زدگی، پارگی
– شکست، ریزش
– خسارت ناشی از کالای مجاور
خسارت برای عدم تحویل یک بسته کامل تجاری هم با پیوست کردن کلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به کلوز B تحت پوشش این کلوز قرار می‌ گیرد.
بیمه کالا و حمل بار
بیمه صادراتی زمانیست که بار از ایران به سمت خارج از کشور حمل شود
کلوز A
بیمه کالا تحت کلوز A دارای کامل‌ ترین پوشش‌ هستند و برای کالا های حساس و آسیب‌ پذیر مورد استفاده قرار می‌ گیرند و به جز مواردی که طبق مفاد زیر استثنا شده اند، همه خطرات را تحت پوشش خود قرار می‌ دهند.

مواردی که کلوزهای A، B و C به هیچ عنوان تحت پوشش قرار نمی‌ دهند

 • از بین رفتن کالا، آسیب دیدن بار یا هزینه های قابل انتصاب به سو عمل ارادی خود بیمه گذار.
 • نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن/ حجم/ فرسودگی/ پوسیدگی عادی کالای بیمه شده.
 • از بین رفتن، آسیب دیدن یا هزینه های ناشی از ناکافی یا نامناسب بودن بسته بندی و آماده سازی بار بیمه شده برای حمل، شرط بر اینکه بسته بندی یا آماده کردن قبل از شروع این بیمه انجام شده یا بوسیله بیمه گذار یا کارکنانش انجام شده باشد و تحمل رویارویی با حوادث معمول در حیم حمل کالای بیمه شده را نداشته باشد.
 • از بین رفتن، آسیب دیدن یا هزینه به علت نقص ذاتی یا ماهیتی کالای بیمه شده.
 • از بین رفتن، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تاخیر بوده حتی اگر تاخیر ناشی از خطرات کالای بیمه شده باشد.
 • از بین رفتن، آسیب دیدن یا هزینه ای ناشی از ورشکستگی/ اعسار مالکین، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا کوتاهی در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن ها.
 • از بین رفتن، آسیب دیدن یا هزینه ای که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دلیل کاربرد هر نوع اسلحه یا وسیله ای که با انرژی هسته ای یا شکست هسته ای و یا واکنش مشابه با نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کند.
 • نداشتن امکان دریانوردی کشتی یا نامناسب بودن کشتی برای حمل کالای بیمه شده.
 • کانتینر نامناسب یا وسیله حمل بار برای حمل سالم کالای بیمه شده.
 • وجود جنگ یا اعتصاب.

علاوه بر این موارد کلوز های B و C به هیچ عنوان موارد آسیب یا تخریب عمدی کالای بیمه شده یا قسمتی از آن همراه با سو نیت از طرف هر کسی که باشد را تحت پوشش خود قرار نمی‌ دهند.

مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بیمه کالا صادراتی/وارداتی و ترانزیت

 • نامه اعلام از طرف بیمه گذار
 • بارنامه
 • فاکتور خرید
 • صورت بسته‌ بندی
 • گواهی مبدا
 • گواهی بازرسی کالا
 • راه‌نامه C.M.R در حمل های زمینی
 • تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
 • کپی رو و پشت از پروانه خروج کالا (مختص کالا های صادراتی)
 • قبوض انبار گمرکی
 • صورتمجلس گمرکی یا بندری
 • بارنامه حمل داخلی
 • گواهی برای کسر تخلیه یا تحویل ندادن کالا (در صورت وجود کسری کالا)
 • گزارش بازدید توسط یک کارشناس خارجی (اگر حادثه خسارت خارج از کشور باشد)
 • گزارش مقامات انتظامی در محل وقوع حادثه (در مورد خسارت های ناشی از حادثه)

بیمه حمل بار نوع وارداتی

بیمه کالا جزو اسناد لازم برای گشایش اعتبار در بانک‌ هاست  و خطراتی‌ که‌ در حین حمل کالا های‌ خریده شده از کشور های مختلف به مقصد ایران را تهدید می‌کند تحت پوشش‌ قرار می‌ دهد.

بیمه کالا و حمل بار
بیمه کالا و حمل بار از نوع ترانزیت

بیمه حمل بار نوع ترانزیت

مبدأ و مقصد یعضی از بار ها در خارج از مرز ایران بوده و کشور ما تنها در مسیر حمل قرار دارد. برای پوشش قرار دادن محموله هایی که به این روش حمل می‌ شوند بیمه باربری ترانزیت صادر می شود.

بیمه کالا و حمل بار ساده ترانزیت به دو دسته تقسیم می شود

 • بیمه عبوری: یعنی بار حتما از داخل کشور ایران عبور کند.
 • بیمه غیرعبوری: یعنی بار از داخل ایران عبور نکند.

بیمه باربری بیمه ایران

شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار به منظور اطمینان بخشیدن در بیمه کالا ها اقدام به تأسیس نمایندگی‌ فعال بیمه ایران کرد و توانست که از سال ۸۵ تا ۹۸ به‌صورت مستمر به‌ عنوان شعبه منتخب انتخاب شود. بیمه ایران نمایندگی عامری با کد ۵۷۹۹ به منظور ایمنی بخشیدن به حمل و نقل مرسولات اقدام به احراز امتیازاتی در جهت رضایت و پشتیبانی از تولید کننده محترم نموده که به شرح ذیل است:

۱- پوشش بیمه کالا از ابتدای بارگیری تا انتهای تخلیه
۲- بیمه لندی گراف در ایران
۳- پرداخت تمام خسارت وارده به‌صورت کامل
۴- شعب فعال در تمام شهرهای کشور
۵- تنها شرکت دولتی بیمه در ایران
۶- پرداخت سریع خسارت

 

پیشنهاد می کنیم این مقاله رو هم مطالعه کنید:
باربری در شهرک صنعتی گلگون | حمل بار ارزان از گلگون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 3 =